Spelvanor online i Sverige 2023

I en nyligen publicerad rapport av Spelinspektionen, som genomfördes i samarbete med Enkätfabriken, presenteras intressanta insikter om svenska medborgares spelvanor online. Undersökningen riktade sig till personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Sverige.

Bakgrund och Genomförande

Enkätfabriken, på uppdrag av Spelinspektionen, genomförde en kvantitativ mätning i maj 2023. Syftet var att förstå spelvanorna hos svenska medborgare. Frågeunderlaget som användes har huvudsakligen använts i tidigare undersökningar av Spelinspektionen. Totalt deltog 3912 respondenter i undersökningen, varav 1213 spelar online minst en gång i kvartalet.

Några Viktiga Resultat

  • Problem med Spelande: En majoritet av respondenterna uppgav att de aldrig känt att de kanske har problem med sitt spelande under de senaste 12 månaderna. Dock svarade dagliga spelare i högre utsträckning än andra spelare att de nästan alltid känt att de haft problem med sitt spelande.
  • Förtroende för Spelinspektionen: En betydande majoritet, 67%, har ett ganska eller mycket stort förtroende för hur Spelinspektionen sköter sitt arbete. 44% anser att egenskapen ”sund” är en ganska eller mycket bra beskrivning av spelmarknaden i Sverige, medan 73% tycker att egenskapen ”säker” är en ganska eller mycket bra beskrivning.
  • Spel på Olicensierade Sidor: 6% av respondenterna har med avsikt spelat på ett casino utan svensk licens under de senaste tre månaderna. Ytterligare 4% har oavsiktligt spelat på sådana sidor. De som spelar nästan varje dag, eller de som har använt 4 eller fler spelkonton de senaste 90 dagarna, har i högre utsträckning spelat på sidor utan svensk licens jämfört med andra grupper. Den främsta anledningen till att spela på olicensierade sidor var bonuserbjudanden, vilket 39% av respondenterna angav.

Slutsats

Rapporten ger en djupgående inblick i hur svenska medborgare förhåller sig till online-spelande. Medan de flesta inte ser sina spelvanor som ett problem, finns det en liten grupp som känner att de har svårigheter med sitt spelande. Förtroendet för Spelinspektionen är högt, men det finns fortfarande en del individer som väljer att spela på olicensierade sidor, ofta lockade av bonuserbjudanden.

Det är viktigt för både myndigheter och spelbolag att ta hänsyn till dessa insikter för att skapa en säkrare och mer ansvarsfull spelmarknad i Sverige.