Spelinspektionen stoppar två utländska bolag

Spelinspektionen, Sveriges tillsynsmyndighet för spelbranschen, har fattat beslut om att omedelbart förbjuda Moonrail Limited B.V. från att tillhandahålla spel till den svenska marknaden. Detta beslut kommer efter en noggrann tillsyn där det framkommit att Moonrail, trots att vara registrerade på Curaçao och inneha en lokal licens, aktivt riktade sig mot svenska spelare genom att erbjuda spelunderhållning på svenska och tillåta transaktioner i svensk valuta. Med en omfattande närvaro på webben genom flera spelrelaterade webbplatser, som CSGOEmpire, har detta casino utan svensk licens brutit mot svenska lagar genom att inte inneha en svensk spellicens, en obligatorisk krav för att verka inom Sveriges gränser.

Granskning av svensk riktade aktiviteter

Spelinspektionens granskning avslöjade att Moonrail Limited B.V. inte bara hade information på svenska på sin webbplats utan även svensk kundservice och marknadsföring. Dessa faktorer, tillsammans med möjligheten för svenska konsumenter att registrera sig och delta i spel, har lett till slutsatsen att företagets aktiviteter var otvetydigt riktade mot den svenska marknaden. Detta strider mot spellagen (2018:1138) som klart stadgar att endast licensierade operatörer får erbjuda sina spel i Sverige. Intentionen med lagstiftningen är att kanalisera spel till ansvarstagande operatörer som följer svenska regelverk och skyddar konsumenterna.

Rättslig grund för beslutet och konsekvenser

I sin bedömning har Spelinspektionen stöd i spellagen, som förtydligar att licens är ett absolut krav för alla speloperatörer på den svenska marknaden. Beslutet om omedelbart förbud är baserat på lagens bestämmelser som tillåter myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla lagens integritet och skydda konsumenterna. Moonrail Limited B.V:s verksamheter har nu stoppats, och de har även möjlighet att överklaga detta beslut. Spelinspektionen understryker med detta agerande sin roll som en vakthund som säkerställer en sund och säker spelmarknad i Sverige.