Ökade resurser till Spelinspektionen för att bekämpa olaglig spelverksamhet

Svenska regeringen lägger ytterligare kraft på att säkra en ren och säker spelmarknad. I sin budgetproposition för 2024 föreslår regeringen en ökning av Spelinspektionens anslag med 10,8 miljoner kronor. Syftet är att förstärka tillsynen över spelmarknaden och trappa upp kampen mot olaglig spelverksamhet samt matchfixning. Detta förstärks med ett ökat samarbete mellan Spelinspektionen och Finansinspektionen.

Krafttag mot Kriminella Aktiviteter

Olaglig spelverksamhet och matchfixning är inte bara lagbrott; de är även inkomstkällor för kriminella nätverk och skapar risk för penningtvätt. Finansmarknadsminister Niklas Wykman uttrycker sig klart och tydligt om situationen: ”Det ska vara ett starkt konsumentskydd på spelmarknaden. Med den här satsningen kan Spelinspektionen vässa tillsynen. Dessutom kan samarbetet med Finansinspektionen öppna nya möjligheter för att blockera betalningsförmedling till och från casino utan svensk licens, något som kan spela en viktig roll i arbetet med att bekämpa kriminell verksamhet.”

Idrottens Trovärdighet i Fokus

Idrottsminister Jakob Forssmed understryker vikten av att skydda idrotten från korruption och organiserad brottslighet. ”Uppgjorda idrottstävlingar och annan form av matchfixning strider mot idrottens grundläggande värderingar och är ett allvarligt hot mot idrottens framtid,” säger han. Även fast matchfixing är ett problem inom betting utan svensk licens, menar han att det inte finns som påvisar att den svenska spellagen har någon påverkan.

Långsiktig Budgetökning och Internationella Förpliktelser

Inte bara 2024 ser ljusare ut för Spelinspektionens arbete. Regeringen har även aviserat ytterligare ökningar av anslagen; 15,6 miljoner kronor för 2025 och 18,6 miljoner kronor för 2026. Denna långsiktighet syftar också till att Sverige ska kunna leva upp till de krav som ställs i Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott, även känd som Macolinkonventionen.

Stärkt Samarbete mellan Myndigheter

Förutom Spelinspektionen kommer också Finansinspektionen att få ökade resurser för att intensifiera sitt tillsynsarbete. Regeringen planerar att öka Finansinspektionens anslag med 4,5 miljoner kronor från och med 2024. Detta kommer att användas för att stärka myndighetens samarbete med Spelinspektionen i kampen mot olaglig spelverksamhet. Det finns sedan tidigare en överenskommelse mellan Spelinspektionen och Malta Gaming Authority gällande informationsutbyte. Däremot har svenskar fortfarande lov att spela på casino utan svensk licens Malta.

Politisk Överenskommelse som Grund

Denna satsning på att stärka regleringen av den svenska spelmarknaden kommer som en del av en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Det är tydligt att parterna är eniga om att det krävs åtgärder för att skydda den svenska spelmarknaden och idrotten från olaglig och oetisk verksamhet.

Framtiden ser oviss ut

Regeringens förstärkta satsning är ett viktigt steg i arbetet med att säkra en transparent och rättvis spelmarknad, samt skydda idrotten från kriminella element. Det återstår att se hur dessa ökade resurser och förstärkta samarbeten kommer att påverka marknaden, men det är en positiv indikation på en vilja att agera mot olagligheter och oetiskt beteende.