nya sidor casino utan svensk licens

Spelinspektionen slår hårt mot betaltjänsten Zimpler

Spelinspektionen, den svenska tillsynsmyndigheten för spel- och lotteriverksamhet, har genomfört en utredning mot betaltjänstföretaget Zimpler. Enligt myndigheten har Zimpler främjat deltagande i spel som tillhandahålls utan nödvändig licens, vilket strider mot svensk spellag.

Tolkningsgrunderna av Spellagen

En viktig aspekt i ärendet är att avgöra om ett online spel riktas till den svenska marknaden eller inte. Detta, enligt Spelinspektionen, bestäms genom en samlad bedömning av flera faktorer, inklusive:

  • Användningen av betalningsalternativ och/eller betaltjänstleverantörer som är registrerade i Sverige eller som i huvudsak används av svenska konsumenter.
  • Användningen av ett e-legitimationssystem (såsom BankID) som huvudsakligen används av svenska konsumenter.

Enligt dessa riktlinjer, anses Zimplers samarbete med spelbolag som saknar svensk licens men som riktar sig mot den svenska marknaden vara i strid med spellagen. Flertalet Zimpler casino utan svensk licens har nu sökt sig till andra metoder för att hantera betalningar i samband med spel online.

Zimplers tjänster och deras roll i förbjuden spelverksamhet

Zimpler erbjuder betalningslösningar som specifikt utvecklats för spelbolag som verkar på den svenska marknaden utan nödvändig licens. Dessutom verifieras de svenska kundernas insättningar med svenskt BankID, vilket gör att det inte finns någon anledning för spelbolag som inte riktar sig mot Sverige att använda Zimplers tjänster.

Enligt Spelinspektionens bedömning ger dessa enkla och säkra betaltjänstlösningar för svenska kunder de berörda spelbolagen en andel av den svenska marknaden. Trots beslutet från Spelinspektionen, tror experter att kanaliseringen av spelandet inte kommer skifta. Istället kliver casino med kortbetalning fram för att ersätta Zimpler som betalmetod.

Rättsliga aspekter och förpliktelser

Svensk lagstiftning förbjuder att bedriva spel utan licens. Det är därför inte nödvändigt med något föreläggande eller förbud för att de aktuella bolagen ska vara skyldiga att upphöra med att tillhandahålla spel i Sverige. Snabba och kännbara reaktioner på överträdelser av regelverket är avgörande för systemets legalitet och upprätthållande.

Zimpler har hävdat att deras kunder inte finns på Spelinspektionens lista över bolag som bedöms olovligen rikta sig mot den svenska marknaden. Men Spelinspektionen finner att detta inte är relevant i ärendet, då ett bolag kan rikta sig mot Sverige oavsett om Spelinspektionen har fattat ett beslut om förbud eller inte.

Påföljd och Verkställighet

För att säkerställa att föreläggandet efterlevs har Spelinspektionen beslutat att förena föreläggandet med vite. Vite har fastställts till ett belopp av 25 000 000 kronor, vilket bedöms vara skäligt med hänsyn till Zimplers ekonomiska förhållanden och angelägenhetsgraden av att föreläggandet följs.

För att garantera spelsäkerheten och konsumentskyddet har Spelinspektionen beslutat att beslutet ska gälla omedelbart. Beslutet har fattats av Spelinspektionens ledande tjänstemän, inklusive generaldirektören, chefsjuristen och flera utredare.