Spelinspektionen överklagar dom mot Zimpler


Stockholm, 14 juni 2024 – Spelinspektionen har valt att överklaga Förvaltningsrättens dom från den 22 maj 2024 som upphävde myndighetens beslut om vitesföreläggande mot Zimpler AB. Ärendet gäller Zimplers tillhandahållande av betaltjänstlösningar innehållande e-legitimationssystemet BankID till spelbolag utan svensk licens, vilket Spelinspektionen anser strider mot spellagen (2018:1138).

Bakgrund

Spelinspektionen hade tidigare utfärdat ett föreläggande mot Zimpler AB, där bolaget ålades att upphöra med att erbjuda betaltjänster till olicensierade spelbolag som riktar sig till svenska konsumenter. Föreläggandet förenades med ett vite om 25 miljoner kronor om Zimpler inte upphörde med verksamheten senast den 31 juli 2023. Beslutet grundade sig på information som Spelinspektionen fått genom ett anonymt tips, där det framkom att Zimplers tjänster användes på flera zimpler casino utan svensk licens riktade mot svenska användare.

Förvaltningsrättens dom

Den 22 maj 2024 biföll Förvaltningsrätten i Linköping Zimplers överklagande och upphävde Spelinspektionens föreläggande. Rätten bedömde att Spelinspektionen saknade grund för sitt beslut och att Zimplers betalningsförmedlingstjänster inte kunde anses bidra till att spelen riktade sig till Sverige.

Spelinspektionens överklagande

Spelinspektionen har nu överklagat domen till Kammarrätten med yrkandet att domen upphävs. Myndigheten argumenterar att Förvaltningsrätten har gjort en felaktig bedömning och att det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av en högre instans.

Skäl för överklagandet:

  1. Olovligt spel: Spelinspektionen framhåller att de aktuella spelwebbplatserna, trots att de är åtkomliga från Sverige, aktivt har utformats för att attrahera svenska spelare. Zimplers tjänster, som inkluderar BankID, används främst av svenska konsumenter och därmed anpassade för den svenska marknaden.
  2. Främjande av olovligt spel: Enligt Spelinspektionen har Zimpler främjat olovligt spel genom att tillhandahålla betalningsförmedling till olicensierade spelbolag. Myndigheten betonar att även om Zimplers tjänster inte är explicit riktade till spelbolag, har bolaget haft kännedom om att deras tjänster används för att förmedla insatser och vinster avseende olovligt spel.
  3. Kännedom om olovligt spel: Spelinspektionen hävdar att Zimpler genom sitt nära samarbete med de olicensierade spelbolagen och genom interna rapporter varit medvetna om att deras betaltjänster främjar olovligt spel.

Betydelse för rättstillämpningen

Spelinspektionen menar att det saknas praxis kring när spelbolag anses rikta sig till Sverige och främjandeförbudets räckvidd. Ett klargörande av dessa rättsfrågor från en högre instans är därför av stor betydelse för framtida tillämpning av spellagen.

Nästa steg

Det återstår nu att se om Kammarrätten beviljar prövningstillstånd och tar upp överklagandet för vidare behandling. Under tiden fortsätter debatten kring regleringen av betaltjänstleverantörer och deras roll i att förhindra olovligt spel i Sverige.